Reklamační řád

Reklamaci je možné vyřídit na info@skolkov.cz nebo + 420 777 55 20 72.


FORMULÁŘ PRO REKLAMACI 

Adresát: 

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření smlouvy:

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

E-mailová adresa: 

Zboží, které je reklamováno: 

Popis vad Zboží: 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy: Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

Datum: 

Podpis: